Лингвална пластинка

В новоиздадената книга е обобщен значителен клиничен опит в приложението на лингвалната пластинка.Той позволява на авторите да споделят възможностите за ефективното действие на пластинката при лечение на зъбно-алвеоларни отклонения в отделната зъбна дъга. Разгледани са основните реално приложимите  елементи на пластинката и тяхното планиране съобразно целите на лечението. Споделен е ефективния клиничен подход за успешното лечение с пластинката при подходящото й активиране. То е в пряка зависимост и от съобразяването на принципите на биомеханиката (както при фиксираната техника така и на други ортодонтски апарати). Разгледани са реалните възможности: за приложението на лингвалната пластинка за лечение на зъбно-алвеоларни отклонения в отделната зъбна дъга на различна възраст; за подготовката на зъбните дъги за корекция на смущенията в оклузията, включително и съчетаното й прилагане с екстраорално теглене. С важно практическо приложение е разглеждането на пластинката като ретенционен апарат, включително и след лечение в първа фаза в смесено съзъбие. Твърде полезно за практиката е обсъждането на проблемите и подходите в клиничната дейност при лечение с лингвална пластинка. Задълбоченият клиничен анализ на натрупания опит позволява на авторите да отчетат смущенията и грешките при използването на лингвална пластинка.

 

Онагледаването на книгата с близо 600 отлични фотоси я прави практически полезно помагало не само за работещите ортодонтия, но и за студенти от последните курсове във Факултетите по дентална медицина.

125,00 лв.
Опции за покупка
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 125,00 лв.
Моля, изберете: