За нас

Проф. Валентин Мутафчиев е роден през 1943 г. в гр. Трявна, където завършва средното си образование. След казармата следва в Стоматологичен факултет - София. През 1971 г. спечелва конкурс и започва работа като асистент в Катедрата по ортодонтия във Факултета. От 1992 до 2007 г. е ръководител на Катедрата. Създава и ръководи и първата ортодонтска клиника в България - „ВАЛОР". Като представител на Българското ортодонтско общество е член и съучредител на Световната и Европейската ортодонтска федерация. Водещ професионалист, проф. Мутафчиев е автор и съавтор на четири учебника, пет монографии и над 120 публикации по ортодонтия.

През 2009 г. излиза поетичната му книга .Извънбрачна любов". Израз на активната гражданска позиция на проф. Мутафчиев е неговата публицистична книга „Граждани с безплатен вот", публикувана през 2013 г. През 2016 г. излиза автобиографичната му книга «ДИРЯ. Моята ортодонтия". Тя описва житейския път на професора, свързан с любимата му специалност. Във втората си публицистична книга „Граждани с безсмислен вот", излязла през 2019 г., авторът взема отношение към основни проблеми, пред които е изправено българското общество.

В началото на 2021 г. излиза последната му книга „Минало и бешело“ – сборник с интересни житейски истории.

Проф. Мутафчиев е почетен гражданин на гр. Трявна. Член е на Съюза на българските писатели.